รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตสำรอง ช่วงหยุดยาว ระหว่างวันที่ 10-13 ธ.ค.63

20