คอลัมน์ “พบแพทย์จุฬา” บทความเรื่อง “วิธีหยอดยาเมื่อขี้หูอุดตัน”

16