เหล่ากาชาด จ.มหาสารคาม เชิญเที่ยวงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาด ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 8-17 ม.ค. 63 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม

7