ศูนย์บริการโลหิตฯ เชิญชมนิทรรศการ และร่วมบริจาคโลหิต สเต็มเซลล์ ดวงตา และอวัยวะ เนื่องในวันกาชาดโลก ปี 2562
ศูนย์บริการโลหิตฯ เชิญชมนิทรรศการ