พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถุงยังชีพพระราชทาน และ ให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้
โรงครัวพระราชทาน ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

Share