มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว และงานกาชาด จ.กาญจนบุรี ประจำปี 2563
งานกาชาด จ.กาญจนบุรี ประจำปี 2563