กิ่งกาชาด อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนผู้สูงอายุใน ต.นาพู่ จ.อุดรธานี
กิ่งกาชาด อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี