จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเตรียมจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2563 และงานกาชาด” ระหว่างวันที่ 11-20 ธ.ค. 63 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2563 และงานกาชาด