ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค ปาฐกถา เรื่อง “35ปี เส้นทางเอดส์ของประเทศไทย” ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28 ณ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
35ปี เส้นทางเอดส์ของประเทศไทย”

C-200831020017
Share