คุณจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบเงินและเครื่องวัดอุณหภูมิจากบริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอเชี่ยน เอ็นจินเนี่ยริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
คุณจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบเงินและเครื่องวัดอุณหภูมิ

Share