ผวจ.ขอนแก่น เปิดงาน “เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดประจำปี 2563”  ณ สนามศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

3