สโมสรโรตารีจตุจักร ร่วมกับภาควิชารัฐศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒจัดกิจกรรม “บริจาคโลหิต ปาร์ตี้หลังเลือด” ณ ศูนย์บริการโลหิตฯ
“บริจาคโลหิต ปาร์ตี้หลังเลือด”