รพ.จุฬาฯ เปิดให้ผู้ป่วยลงทะเบียนออนไลน์การใช้กัญชา ก่อนหมดเขต ในวันที่ 21 พ.ค. 62
กัญชา