มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากฯ เตรียมแถลงข่าวการจัดงาน “25 ปี เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563” ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563
“25 ปี เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563”

Share