ผู้แทน BAM มอบเงินสนับสนุนโครงการปรับปรุงศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาสินค้า OTOP จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดรับมอบ
พัฒนาสินค้า OTOP จังหวัดขอนแก่น

Share