ห้างเซฟมาร์ท จัดงาน “เซฟมาร์ทเฟสติวัล 2020” ลดราคาสินค้ากระตุ้นกำลังซื้อ โดยรายได้จากการจัดกิจกรรมสมทบทุนบริจาคให้เหล่ากาชาด จ.อุดรธานี
กิจกรรมสมทบทุนบริจาคให้เหล่ากาชาด จ.อุดรธานี

Share