เหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมจัดกิจกรรมในงาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก” ประจำปี 2563 ในวันที่ 11-20 ธ.ค.63
เหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา

Share