มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ ร่วมกับมูลนิธิแมค แฮปปี้ แฟมิลี่ จัดหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ในโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่วมพระบารมี”
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ ร่วมโครงการ“สุขภาพดีใต้ร่วมพระบารมี”

Share