สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบัวแก้วนำโชคและการออกร้านจำหน่ายสินค้าต่างประเทศ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลาก

Share