เหล่ากาชาด จ.สกลนคร ร่วมรับมอบผ้าห่มผืนเขียวในโครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” เพื่อนำไปมอบให้ชาวบ้านที่ประสบภัยหนาว ณ อ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนน อ.กุสุมาลย์
ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว

Share