กองอำนวยการประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2563 จะจัดงานเชียงใหม่กาล่าไนท์ ประกวดขวัญใจเชียงใหม่ โดยรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้เหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่
เหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่

Share