นายกเหล่ากาชาด จ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรม “ซอแรงสามัคคี บ้านผู้ว่าฯ”เพื่อปรับปรุงพัฒนาพื้นที่บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นแปลงโคก หนอง นา โมเดล ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นายกเหล่ากาชาด จ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรม “ซอแรงสามัคคี บ้านผู้ว่าฯ”

Share