นายกเหล่ากาชาด จ.สงขลา ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. ที่วัดพะโคะ อ.สทิงพระ
นายกเหล่ากาชาด จ.สงขลา ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์

Share