เหล่ากาชาด จ.ยโสธร ร่วมออกเยี่ยม มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
เหล่ากาชาด จ.ยโสธร ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

Share