ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานพิธีรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด จ.ขอนแก่น ประจำปี 2563 ณ ศาลากลาง จ.ขอนแก่น
งานกาชาด จ.ขอนแก่น ประจำปี 2563