คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี พร้อมคณะ ร่วมถวายแจกันดอกไม้แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
ถวายพระพร

Share