บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค จากผู้ซื้อบัตรกำนัลเข้าพักโรงแรมดุสิตธานี ในประเทศไทย ร่วมสมทบทุนโครงการรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของ รพ.จุฬาฯ
บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค รพ.จุฬาฯ