ศ.นพ.สุทธิพงษ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินจาก บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) เพื่อสมทบทุนโครงการรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

7
Share