นายกเหล่ากาชาด จ.ลพบุรี ร่วมนำอาหารสำหรับเลี้ยงโต๊ะจีนลิง ครั้งที่ 32 ประจำปี 2563 ณ ลานรอบพระปรางค์สามยอด และสถานที่ใกล้เคียงศาลพระกาฬ อ.เมือง จ.ลพบุรี

1
Share