สภากาชาดไทยจัดพิธีทอดผ้าป่าศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยจากวันพระ-วันพ่อ ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
สภากาชาดไทยจัดพิธีทอดผ้าป่าศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยจากวันพระ-วันพ่อ

Share