รอง ผบช.น.รรท.ผบก.สปพ. จัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตฯ ณ อาคารฝึกอบรม บก.สปพ. (191)
โครงการจิตอาสาร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตฯ

Share