รพ.จุฬาฯ จัดทอดผ้าป่าสามัคคี นำรายได้สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ และดูแลพระภิกษุสงฆ์ สามเณรอาพาธ ผู้ป่วยสามัญของโรงพยาบาล
รพ.จุฬาฯ จัดทอดผ้าป่าสามัคคี

Share