นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรชาวปกาเกอะญอ ลาหู่ ลีซู และไทยใหญ่ ณ วัดบ้านตาลเจ็ดต้น อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว