นางสิริมนต์ สุขวัฒน์ ช่วยเหลือสังคม ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ในฐานะ กรรมการเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร
กรรมการเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร

Share