นางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง รับมอบเงินจาก บริษัท กรีนสปอต จำกัด โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ไวตามิ้ลค์ เพื่อสมทบทุนสร้างรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ศูนย์บริการโลหิตฯ

14-2
14-1

Share