สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานเงิน ที่ประชาชนทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล มอบให้แก่ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากฯ

9
Share