นายกเหล่ากาชาด จ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการ “90 วัน ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร” ณ โรงเรียนวัดโพธาราม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

6
Share