รองผวจ.กาญจนบุรี แถลงข่าวการจัดงาน “สัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดประจำปี 2563” ระหว่างวันที่ 27 พ.ย.-6 ธ.ค.63 ณ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
สัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดประจำปี 2563 จ.กาญจนบุรี

Share