เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีรับมอบผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลกในโครงการไทยเบฟ..รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 21 เพื่อนำไปมอบให้กับชาวบ้านผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ต่าง ๆ
ไทยเบฟ..รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 21