นายกเหล่ากาชาด กาญจนบุรี ร่วมเปิดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นายกเหล่ากาชาด กาญจนบุรี ร่วมเปิดกิจกรรมจิตอาสา