นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี ลงเรือลอกวัชพืชในแม่น้ำแม่กลอง
นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี ลงเรือลอกวัชพืชในแม่น้ำแม่กลอง