สภากาชาดเวียดนาม ชี้แจงกรณีการรับมือกับพายุไต้ฝุ่นหว่ามก๋อ ทางตอนกลางของประเทศเวียดนาม พร้อมให้ประชาชนอพยพไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัย

10
Share