นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมเปิดโครงการ “อบรมจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรงานบริการโลหิต”
อบรมจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรงานบริการโลหิต

Share