การประปานครหลวง (กปน.) ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธ.ค. 2563 (ครั้งที่ 4)

7
Share