นายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ มอบเงินบริจาคในนามโรงแรมในเครือเคป แอนด์ แคนทารี  ให้แก่ รศ.นพ.โศภณ นภาธร เพื่อสมทบทุนจัดสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี

6
Share