มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากฯ เตรียมจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563” ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 4-8 ธ.ค.63 ณ บริเวณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

4-2
4-1

Share