กิ่งกาชาด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
กิ่งกาชาด ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

Share