ผู้แทนมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมเปิดโครงการ “แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี
เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมเปิดโครงการ “แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ”

Share