ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย แถลงข่าว งานเทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2563 “เอดส์ อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา”
งานเทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2563