ผู้บริหาร และพนักงานการประปานครหลวง ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อร่วมน้อมใจภักดิ์รำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง
ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อร่วมน้อมใจภักดิ์รำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

Share